NEDERLANDS

YEDS staat voor Youth Empowerment and Development through Sport (jeugd emancipatie en ontwikkeling door sport). Het is een Zambiaanse, op de gemeenschap gerichte non-profit sportorganisatie, die werd opgericht in 2010. Ons voornaamste doel is het stimuleren van en onderwijs toegankelijk maken voor kinderen die geen geld hebben om naar school te gaan in en rond de plattelandsgebieden van Livingstone. YEDS streeft ernaar om de armoede te bestrijden en tracht vorm te geven aan een goede toekomst voor de kinderen.. Alle kinderen hebben recht op onderwijs.

 

Sport is een krachtig platform die we gebruiken om kinderen samen te brengen. Kinderen in Zambia houden van sport, vooral voetbal, dat onderdeel is van de Zambiaanse cultuur! Deze activiteiten zijn ook een uitlaadklep voor kinderen om even te ontsnappen aan armoedige thuisomstandigheden. Het geeft YEDS mentoren de mogelijkheid om te achterhalen wat de behoften en achtergrond zijn van een individueel kind. Op die manier kunnen zij hen nspireren en motiveren om een positieve kijk op het leven te krijgen.Sport helpt een kind zelfvertrouwen te geven.

 

Onderwijs in Zambia is niet toegankelijk voor een groot aantal kinderen. YEDS reikt uit naar veel kinderen in de gemeenschappen door het organiseren van diverse aantrekkelijke sportieve activiteiten. Tijdens deze evenementen wordt natuurlijk de nadruk gelegd op onderwijs, maar willen we hen ook bewust maken over belangrijke kwesties die hun leven zullen beïnvloeden zoals HIV/AIDS, klimaatverandering, gender ongelijkheid etc..

 

YEDS streeft ernaar om bij te dragen aan een samenleving die de jeugd waardeert en betrekt bij het ontwikkelingsproces van het land. De jeugd heeft de toekomst!!

Copyright © All Rights Reserved